Organisation


Jaunuoliu Dienos Centras
Kranto g. 18
LT-35173 Panevezys, Lithuania


www.pjdc.lt
dienos_centras@hotmail.com


TUTOR
Julia Gudiene
julijaluksyte@gmail.com

ABOUT US

Jaunuoliu dienos centras (JDC) is a social service institution that was established in 1996 by Panevezys Town Council in Lithuania. We provide daily activities for disabled youngster’s severe and moderate physical and intellectual impairment over 18 years of age. These activities include small work tasks, drama, art, sport, IT, and informal education. We also provide social care for our clients. Our mission is to foster the uniqueness of each person while working towards the integration of disabled people into society. We give a lot of importance to links with the community and organize special activities such as a theatre festival, sports competitions, and Christmas activities. JDC is constantly seeking to develop through professional staff development, creating new activities that lead to development opportunities for disabled people and cooperating with organizations in other countries, adopting good practices from abroad.

APIE MUS

Jaunuolių dienos centras (JDC) – socialinių paslaugų įstaiga, kurią 1996 m. įsteigė Panevėžio miesto taryba Lietuvoje. Teikiame kasdienę veiklą neįgaliam jaunuoliui, turinčiam sunkų ir vidutinį fizinį ir intelektinį sutrikimą, vyresniems nei 18 metų. Ši veikla apima smulkias darbo užduotis, teatrą, meną, sportą, IT ir neformalųjį švietimą. Taip pat teikiame socialinę priežiūrą savo klientams. Mūsų misija – puoselėti kiekvieno žmogaus savitumą, stengiantis integruoti neįgaliuosius į visuomenę. Didelę reikšmę teikiame ryšiams su bendruomene ir organizuojame specialias veiklas, tokias kaip teatro festivalis, sporto varžybos, kalėdinės veiklos. JDC nuolat siekia tobulėti, tobulinant profesionalų personalą, kurdama naujas veiklas, kurios atveria galimybes tobulėti neįgaliesiems, bendradarbiauja su kitų šalių organizacijomis, perima gerąją patirtį iš užsienio.