About_LT

APIE PROJEKTĄ

Projekto tikslas - prisidėti prie neformalaus ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų pripažinimo ir patvirtinimo jaunimo savanoriškos veiklos srityje, siekiant pagerinti jaunų žmonių įsidarbinimo galimybes ir socialinį dalyvavimą bei jaunimo ir (arba) savanoriškų organizacijų darbo kokybę.

PROJEKTO UŽDAVINIAI

Sukurti naują skaitmeninę, lengvai naudojamą ir novatorišką priemonę, kuri padėtų pripažinti ir patvirtinti jaunimo savanoriškos veiklos kompetencijas.

Įgalinti jaunus savanorius, jaunimo darbuotojus ir organizacijas kurti ir naudoti kompetencijų patvirtinimo metodus, įrankius ir procedūras, įskaitant naują „Europass“ sistemą.

Parengti aiškią, savanorių neformaliojo mokymosi, kompetencijų ir rezultatų patvirtinimo metodiką.

Skatinti mažiau galimybių turinčių jaunų savanorių kompetencijų pripažinimą ir patvirtinimą.

INTELEKTINIAI PROJEKTO PRODUKTAI

DYVO APLIKACIJA

DYVO App  sertifikavimo platforma („Desktop“ ir „Mobile“ programa), kurios pagalba bus galima pripažinti ir patvirtinti jaunimo savanoriškos veiklos kompetencijas. Šioje skaitmeninėje aplinkoje bus galima lengvai atlikti visus savanoriškos veiklos pripažinimo ir patvirtinimo etapus: nustatyti ir dokumentuoti įgytas kompetencijas, sukuriant portfelį, įvertinti ir patvirtinti jas naudojant „blockchain“ technologiją. Platformos galutinė versija bus prieinama penkiomis kalbomis: anglų, prancūzų, italų, vokiečių ir lietuvių.

DYVO MODELIO ELEKTRONINĖ KNYGA

DYVO modelio elektroninė knyga – tai kompetencijų rinkinys, įgyjamų per savanoriškos veiklos patirtį. Šios kompetencijos glaudžiai siesis su darbo rinkos perspektyvomis jauniems žmonėms.

Šioje knygoje bus aprašomas kompetencijų validavimo, identifikavimo, dokumentavimo, vertinimo ir sertifikavimo metodų apibrėžimas pagal DYVO modelį.

Taip pat bus pateikti savanorių ir savanorius priimančių organizacijų gerosios praktikos pavyzdžiai.

DYVO MOKYMO PAKETAS

DYVO mokymo paketas yra novatoriškų mokymo programų rinkinys jauniems savanoriams, dėstytojams ir vertintojams, siekiant suteikti jiems daugiau galimybių pripažinti ir patvirtinti savanorystės metu įgytus įgūdžius.  Mokymo paketą sudaro dvi dalys: kursai, apie kompetencijas, patvirtinimo procesą ir orientaciją į darbą, ir vadovas su metodika ir gairėmis, kaip organizuoti DYVO mokymo kursus jaunų savanorių ir kuratorių grupėms. Mokymų paketas bus sukurtas ir išbandytas, o tada išleistas kaip atviri švietimo ištekliai. Sukurti Intelektiniai produktai bus platinami pagal patikimą sklaidos strategiją, kuria siekiama sudaryti sąlygas tolesniam šių produktų naudojimui regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygiu.